Eikon Chrome

EIKON CHROME

FƏRQLƏNDİRƏN CƏHƏTLƏR

Detalların mühüm olduğu yeni dəb anlayışı. Ehtiyatla fərqlənmə.

 

İLK BAXIŞDAN

YADDA QALAN

Gözəllik detallarla çatdırıla bilər. Eikon Chrome’s düymələrinin və idarəetmə nöqtələrinin ətrafındakı hamar və parlaq xrom çərçivə kimi. Təmiz şüşənin toxunuşunu təmin edən fərqləndirici element.

 

MÜKƏMMƏLLİK

İKİ FORMADA

Ciddi simmetrik xətlər, yoxsa yumşaq dəyirmi kənarlar? 
Eikon Chrome öz Classic və Round dizayner cərgələrinin elementlərini təklif edir. Müxtəlif formalar üçün səciyyəvi material və işləmələrlə iki mövcudluq və təqdimat yolu.

 

 

MATERİALLARIN

MÜXTƏLİFLİYİ

Materialların müxtəlifliyi, həyat tərzinin inanılmaz dəqiqliklə rəngdə ifadəsi: Eikon Chrome –in hərtərəfliliyi qüsursuz eleqantlıq, eləcə də xromlaşdırılmış işləmələr və təbii zəriflik sayəsində öz aktuallığını heç zaman itirmir.

 

 

 

 


 

Brendlərimiz

Tərəfdaşlarımız